میدان امام علی (ع)

12 November 2017

سازه پر معنای این میدان که در شهر گنبد کاووس واقع شده است توسط متخصصان شرکت برای تولید طراحی و کلیه کارهای نورپردازی و ساخت چراغ های این اثر حاصل زحمات اعضای مجموعه است. مفهوم اصلی معماری سازه بر اساس اصل کثرت به وحدت است. این سازه از 24 کمان تشکیل شده است که ارتباط و اتصال این کمان ها به یک گنبد سر باز منتهی می شود و انسان را از زمین خاکی به سمت آسمان سوق می دهد. نورپردازی با تاکید بر مفهوم معماری آن انجام پذیرفته است و در 20 برنامه متفاوت یک سناریو ریتمیک بر روی آن خودنمایی می کند. انعکاس عکس سازه بر روی آب و مه پاشی حول آن که توسط نازل هایی که روی سازه تعبیه شده است صورت می گیرد زیبایی آن را دو چندان میکند. این سازه در فرم های دیگری از قبیل کروی، طاق، دالان و ... قابل اجرا می باشد.

316 Views
Super User

Photo Gallery

Send a message

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top