پاساژ مروارید

15 November 2017

نورپردازی شاید بلندترین و رساترین تبلیغاتی باشد که بتواند صدای شما را به گوش هر عابری که از مکان مورد نظر عبور می کند برساند. پس به هزینه کردن برای آن باید به چشم سرمایه گذاری نگاه کرد. کاری که برای پاساژ مروارید انجام شد هم بر همین اساس است. گرچند که در این پروژه از لحاظ متریال استفاده شده در نما با محدودیت های فراوانی از نگاه نورپردازی روبرو بودیم  اما تمام سعی ما بر این بود تا بدون دیده شدن چراغ ها و ادوات نورپردازی قابل توجهی را در نمای ساختمان ایجاد کند.

313 Views
Super User

Photo Gallery

Send a message

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top